Konferencja pt. Kapitalizm kontra socjalizm. Anatomia zmian systemowych w Polsce w latach 1918-2018"

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV Konferencji Naukowej z cyklu "Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych" nt. "Kapitalizm kontra socjalizm. Anatomia zmian systemowych w Polsce w latach 1918-2018"

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2018 r. w Białymstoku. Jest organizowana z okazji 100 lat od odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wydarzenie to w kręgach naukowych ekonomistów i historyków oraz przedstawicieli innych nauk społecznych jest uznawane za bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Taki jubileusz jest doskonałą okazją do podjęcia analiz dotyczących procesu odbudowy i rozwoju polskiej państwowości i gospodarki oraz określenia czynników ich trwałości. Identyfikacji warto poddać przede wszystkim rozwiązania instytucjonalne, które na przestrzeni ostatnich 100 lat wywarły wpływ na kształt ustroju współczesnej Polski.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://konferencjarsg.uwb.edu.pl/2017/12/20/witaj-swiecie/

Patronem konferencji jest Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej

Nagroda im. Franciszka Bujaka

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej ogłasza konkurs o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2016-2017. Zgodnie z Regulaminem zgłoszenia należy dostarczyć na adres skrytki pocztowej PTHG do 28 lutego 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2018 roku. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce Nagroda im. Franciszka Bujaka.

"80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od projektu Eugeniusza Kwiatkowskiego do procesów modernizacyjnych początku XXI wieku" - podsumowanie konferencji współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej

W dniach 13-14.11.2017 na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja naukowa pt. 80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od projektu Eugeniusza Kwiatkowskiego do procesów modernizacyjnych początku XXI wieku, której współorganizatorem było Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej we współpracy z Wydziałem Socjologiczno-Historycznym UR oraz Wydziałem Zarządzania PRz. Gościem honorowym konferencji była wnuczka Eugeniusza Kwiatkowskiego, Pani dr Julita Maciejewicz-Ryś. Zapraszamy do zapoznania się relacją telewizyjną dostępną na profilu PTHG na portalu Facebook (https://www.facebook.com/PLTHG/). 


 

Spotkanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

17 listopada 2017 roku w murach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. W jego trakcie Zarząd podjął uchwałę o ustanowieniu Nagrody im. Franciszka Bujaka dla najlepszej publikacji z zakresu historii gospodarczej i społecznej. Zarząd przyjął również Regulamin Nagrody oraz zdecydował o składzie Kapituły. Pierwsza edycja konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka odbędzie się w roku 2018. Zarząd podjął także kilka istotnych dla Stowarzyszenia decyzji organizacyjnych, zdecydował również o przyjęciu nowych członków Towarzystwa. Ustalono także, że kolejne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej odbędzie się w maju 2018 roku podczas Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Kolejne po Walnym Zgromadzeniu posiedzenie Zarządu odbędzie się jesienią 2018 roku w Krakowie. 

Konferencja naukowa "80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od projektu Eugeniusza Kwiatkowskiego do procesów modernizacyjnych początku XXI wieku"

W związku z przypadającą w 2017 r. osiemdziesiątą rocznicą podjęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska we współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Gospodarczej zapraszają na konferencję naukową pt. 80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od projektu Eugeniusza Kwiatkowskiego do procesów modernizacyjnych początku XXI wieku. Celem konferencji jest zarówno refleksja nad wydarzeniami z końca lat trzydziestych XX wieku, jak również wskazanie na ciągłość zainicjowanych przed osiemdziesięciu laty przez Eugeniusza Kwiatkowskiego procesów modernizacyjnych.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14.11.2017 na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Program Konferencji znajduje się po kliknięciu na program konferencji