6. EDYCJA NAGRODY IM. FRANCISZKA BUJAKA

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej ogłasza szóstą edycję konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2021 oraz 2022.
Zgodnie z Regulaminem zgłoszenia należy dostarczyć na adres skrytki pocztowej PTHG do 15 lutego 2022 roku (POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORII GOSPODARCZEJ, skrytka pocztowa 815, 00-950 Warszawa 1). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2023 roku.
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce Nagroda im. Franciszka Bujaka na stronie PTHG
Decyzją Zarządu PTHG od bieżącego roku w regulaminie konkursu wprowadzono zmianę w § 2 pkt. 6 zgodnie z którą „Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie 1 egzemplarza zgłaszanej publikacji”, a nie jak było do tej pory 3 egzemplarzy. Pozostałe warunki, czyli konieczność dostarczenia pliku pdf zawierającego jej wersję elektroniczną ( na płycie CD lub Pendrive) oraz formularza zgłoszeniowego uzupełnionego o zgodę autora książki pozostają bez zmian. 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Nagroda im. Franciszka Bujaka 5 edycja - wyniki

Kapituła 5 edycji konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka organizowanego przez Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej przyznała Nagrodę za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2020 – 2021 Jakubowi Kujawie (UAM) za pracę „Przestrzeń miasta w gospodarce socjalistycznej. Industrializacja i budownictwo mieszkaniowe w latach 1950-1980”. Ze względu na bardzo wysoki i wyrównany poziom tegorocznego Konkursu Kapituła przyznała również dwa wyróżnienia: Piotrwi Łozowskiemu (UwB) za  pracę „Dom i kredyt. Rynki obrotu pieniężnego i nieruchomościami w Warszawie okresu XV i początków XVI wieku” i Bartoszowi Dziewanowskiemu-Stefańczykowi (IH PAN) za pracę „Pieniądz w służbie króla i Rzeczypospolitej. Polityka monetarna w dyskursie sejmowym w latach 1658-1668”. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Medal PTHG - prof. Zbigniew Kwaśny

Wybitny wrocławski historyk gospodarczy prof. Zbigniew Kwaśny, wieloletni kierownik Zakładu Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki na Uniwersytecie Wrocławskim został wyróżniony honorowym medalem Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Medal wręczył prezes towarzystwa.

XIXth World Economic History Congress (WEHC 2022)

 

Od początku lipca br. Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej jest członkiem International Economic History Association (IEHA)http://www.ieha-wehc.org/, czyli najważniejszej na świecie organizacji skupiającej historyków gospodarczych i od 1960 r. organizującej Światowe Kongresy Historii Gospodarczej. Najbliższy XIXth World Economic History Congress (WEHC 2022) odbędzie się już za kilkanaście dni (25 - 29 lipca) w Paryżu. Osoby zainteresowane tym wydarzeniem naukowym mogą znaleźć szczegółowe informacje na jego temat na stronie   https://www.wehc2022.org/  orazhttps://www.facebook.com/WEHC2022/. Istnieje możliwość zdalnego udziału w obradach, ale wymaga to uprzedniej rejestracji i wpłacenia opłaty konferencyjnej. Z oczywistych względów jako PTHG nie jesteśmy w stanie wziąć udziału w najbliższym Kongresie, ale mam nadzieję, że za trzy lata to już będzie możliwe.