Zaproszenie do publikacji w czasopiśmie Studia z Polityki Publicznej

Zachęcamy do publikacji w Studiach z Polityki Publicznej (Public Policy Studies). Czasopismo, wydawane przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, zostało objęte programem "Wsparcie czasopism naukowych" i znajduje się na najnowszym wykazie czasopism punktowanych z ekwiwalentem 20 punktów za publikację. Więcej informacji znajduje się na stronie czasopisma: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/
czasopisma/kwartalnik_szpp/Strony/default.aspx
 
 
 

dr hab. Adrianna Merta-Staszczak laureatką nagrody im A. Omelianiuka

Z przyjemnością informujemy że dr hab. Adrianna Merta-Staszczak, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, otrzymała nagrodę im. Anatola Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy !

Wręczenie Nagrody im. Franciszka Bujaka

17 maja 2019 roku w Strzegominach w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej już po raz drugi wręczona została przyznawana przez Towarzystwo Nagroda im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2017-2018. Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej prof. Paweł Grata uhonorował Nagrodą Sergiusza Leończyka za monografię Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Kapituła Nagrody zdecydowała również o przyznaniu wyróżnienia w konkursie, które otrzymała praca Huberta Wilka, Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945-1970. Laureatom serdecznie gratulujemy, podobnie jak i Autorom wszystkich nominowanych do Nagrody książek.

 

Zaproszenie do publikacji Studia Historiae Oeconomicae vol. 37 (2019)

 

Call for Papers: WOMEN AND ECONOMY/ KOBIETA I GOSPODARKA

 

Rola kobiet w życiu społecznym i gospodarczym jest obecnie jednym z istotnych zagadnień eksplorowanych przez naukę. W związku z powyższym chcielibyśmy zachęcić badaczy do współpracy w poszerzaniu wiedzy na temat roli kobiet w życiu gospodarczym z perspektywy historii społecznej i gospodarczej. Świat pieniądza, ekonomii i gospodarki często stereotypowo uważny jest za świat męski. W naszym przeświadczeniu kobiety odgrywały i odgrywają w nim ważną rolę. Uczestniczyły w życiu gospodarczym jako pracownice albo bezrobotne, producentki i konsumentki dóbr, kreatorki nowych produktów i rozwiązań organizacyjnych oraz pełniły różnego rodzaju funkcje w instytucjach gospodarczych, itd. Istotne znaczenie dla tematu ma również pozostawanie kobiet poza rynkiem pracy i związane z tym implikacje społeczno-ekonomiczne. Każde z powyższych zagadnień dotyczyło zarówno gospodarki wolnorynkowej jaki i centralnie sterowanej i zawiera w sobie ważne pytania badawcze z punktu widzenia społeczno – gospodarczej historii kobiet.

Proponowane zagadnienia:

- praca i bezrobocie kobiet (aktywność zawodowa);

- kobiety przedsiębiorcy;

- identyfikacja płciowa w gospodarce;

- „szklany sufit”;

- nierówność zarobków;

- kobiety w gospodarce planowej;

- kobiety w gospodarce kapitalistycznej;

- kobiety w związkach zawodowych i związki zawodowe kobiece;

- kobiety jako konsumentki (towary i marketing nakierowane na kobiety);

- łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych;

- paca nieodpłatna, praca domowa;

- opinie na temat pracy kobiet i ich udziału w życiu gospodarczym;

 Tom 37 Studia Historiae Oeconomicae za rok 2019 zostanie opublikowany online na platformie SCIENDO/DeGruyter oraz w formie tradycyjnej. Czasopismo jest indeksowane w następujących serwisach: Arianta; Baidu Scholar; BazEkon; Cabell's Directory; Celdes; CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure); CNPIEC; EBSCO (relevant databases); EBSCO Discovery Service; EconBiz; ECONIS; Genamics JournalSeek; Google Scholar; J-Gate; JournalTOCs; KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders); Naviga (Softweco); Primo Central (ExLibris); ReadCube; Research Papers in Economics (RePEc); ResearchGate; Sherpa/RoMEO; Summon (Serials Solutions/ProQuest); TDNet; Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb; WanFang Data; WorldCat OCLC).

Ponadto SHO otrzymało rekomendację do punktacji i finansowania w Ministerialnym Konkursie wsparcia dla Czasopism Naukowych za lata 2019-2020.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją: dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), dr hab. Tadeusz Janicki, prof. UAM (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, Villa Sobótka, 17 maja 2019

 17 maja 2019 r. w Villa Sobótka w Strzegominach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. W zebraniu przeprowadzonym w II terminie udział wzięło 29 członków PTHG. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej prof. Paweł Grata, który na wstępie poprosił zgromadzonych o uczczenie pamięci historyków gospodarczych i społecznych, którzy odeszli w ostatnim okresie. Uczestnicy spotkania minutą ciszy oddali cześć Profesorowi Zbigniewowi Landauowi, Profesorowi Januszowi Żarnowskiemu oraz Doktorowi Marcinowi Grabanowi.

Na przewodniczącego zgromadzenia wybrano prof. Krzysztofa Brońskiego, sekretarzem został mgr Damian Bębnowski. Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników Konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej wydaną w latach 2017 i 2018. Nagrodę za monografię Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku otrzymał Sergiusz Leończyk. Kapituła zdecydowała również o przyznaniu w konkursie wyróżnienia za pracę Huberta Wilka, Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945-1970.

Następnie Prezes Towarzystwa prof. Paweł Grata przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w kadencji 2017-2019, a w kolejnym punkcie programu obrad Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2018 przedstawione przez skarbnika PTHG prof. Grzegorza Miernika i pozytywnie zarekomendowane uprzednio przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. Następnie Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Kolejnym punktem programu obrad był wybór nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023. W wyborach prof. Tomasz Głowiński zgłosił kandydaturę prof. Pawła Graty na stanowisko Prezesa, innych kandydatów nie zgłoszono. W głosowaniu tajnym prof. Paweł Grata uzyskał 29 głosów i został wybrany na Prezesa Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej na kadencję 2019-2023.

Następnie przeprowadzono wybory do pozostałych organów Stowarzyszenia. W skład Zarządu PTHG weszli: prof. Tomasz Głowiński, dr Anna Jarosz-Nojszewska, prof. Sławomir Kamosiński, prof. Cecylia Leszczyńska, prof. Rafał Matera, prof. Adriana Merta-Staszczak, dr Sylwia Straszak-Chandoha oraz prof. Zygmunt Woźniczka. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali dr Jerzy Łazor, dr Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz oraz dr Kamil Kowalski, zaś w skład Sądu Koleżeńskiego weszli prof. Piotr Franaszek, prof. Mirosław Kłusek oraz prof. Wojciech Morawski.