Nagroda im. Franciszka Bujaka edycja 2021 - nominacje

Informujemy, że w tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka na najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej nominowane zostały następujące prace:

  • Agata Barzycka-Paździor, Ojcostwo w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Szkice z dziejów rodziny galicyjskiej, Universitas, Kraków 2019
  • Michał Jacek Jarmuż, Problemy mieszkaniowe w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku w świetle dokumentów osobistych, IH PAN, Warszawa 2020.
  • Tomasz Wiślicz, Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim połowie XVIII w., Uniwersitas, Kraków 2020.
 
 

 

 

Dnia 7 kwietnia 2021 roku zmarł prof. dr hab. Edward Włodarczyk

Edward Włodarczyk był historykiem, profesorem nauk humanistycznych, specjalistą z zakresu historii gospodarczej i społecznej XIX i XX wieku. Szczególnie bliskie były mu dzieje Pomorza. Urodził się 5 października 1946 roku.
 
Profesor w 1969 roku ukończył studia na kierunku historia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1977 został doktorem nauk humanistycznych. Przedstawił wówczas do oceny monografię pt. Wielki przemysł Szczecina w latach 1850–1914. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych uzyskał w 1989 roku. Podstawą przewodu była monografia pt. Rozwój gospodarczy miast pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808–1914. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych Edward Włodarczyk otrzymał 12 lipca 1999. 
 
Profesor Edward Włodarczyk od chwili ukończenia studiów był związany zawodowo ze Szczecinem. Pierwszą pracę podjął w Pracowni Historii Pomorza Zachodniego Instytutu Historii PAN. Z Uniwersytetem Szczecińskim związał się w 1992 roku. Pracował w Zakładzie Historii Nowożytnej XVI–XVIII wieku. W latach 1996 - 2002 był Dziekanem Wydziału Humanistycznego. Zaszczytną funkcję Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego pełnił przez dwie kadencje, w latach 2012 – 2020.
 
Profesor uczestniczył w naukowych spotkaniach historyków gospodarczych pod nazwą Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą. Był życzliwym człowiekiem i wspaniałym nauczycielem. Takim zapamiętają go uczestnicy Wrocławskich Spotkań.

Zaproszenie na XVI Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą

Szanowni Państwo,

        Pozwalam sobie zwrócić się do Państwa z zaproszeniem na XVI edycję Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Zeszłoroczna konferencja niestety nie odbyła się z powodu pandemii, a jedynym śladem naszej aktywności w ramach Spotkań w 2020 r. pozostają dwa wydane drukiem tomy studiów. W tym roku mam nadzieję, że będzie inaczej. Oczywiście pandemia nie ustąpiła i wręcz jest w szczytowej fazie, ale są też optymistyczne informacje. Jako środowisko akademickie jesteśmy w większości po pierwszej dawce szczepionki, a drugą mamy dostać wszyscy w maju. To powinno umożliwić nam, pierwszy raz od marca zeszłego roku, bezpieczne przybycie na konferencję i wzięcie w niej udziału. Dlatego po konsultacjach przeprowadzonych m.in. na forum Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej uznałem, że trzeba podjąć próbę organizacji kolejnego spotkania naukowego. Zatem zapraszam na konferencję pt.

 „Strajki, protesty i bunty z perspektywy historii gospodarczej i społecznej”

        Konferencja nasza zaplanowana jest na 11-13 czerwca 2021 i odbędzie się w Villi Sobótka, w której mieliśmy dwa wcześniejsze Spotkania. Właściciele obiektu zapewnili mnie o profesjonalnym poziomie jego przygotowania do funkcjonowania w czasie pandemii (obiekt jest otwarty, gdyż pełni funkcje ośrodka rehabilitacyjnego). Jako organizatorzy zapewnimy też odpowiednie reguły prowadzenia obrad i warunki zakwaterowani, by nikogo nie narażać na niepotrzebne ryzyko. W ośrodku nie będzie poza nami innych gości. Aby jednak zapewnić możliwość udziału w konferencji również tym którzy nie są zaszczepieni lub z innych powodów nie mogą przyjechać osobiście na konferencję, zdecydowaliśmy o organizacji konferencji w trybie „hybrydowym”, tj. z opcją uczestniczenia w niej „on-line”.

      Zgłoszenia chęci wzięcia udziału w konferencji (z określeniem formy – udział osobisty czy udział przez komunikator na odległość) prosimy przysyłać na adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 19 kwietnia bieżącego roku. Deklaracja chęci wzięcia udziału w konferencji, wraz z podaniem propozycji tytułu wystąpienia, jest jednoznaczna ze zobowiązaniem do wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości 270 zł od osoby. Opłaty będzie można wnosić przed konferencją lub w jej trakcie. Nie przewidujemy możliwości odstąpienia od opłaty konferencyjnej ze względu na udział „on-line”. We wszelkich kwestiach związanych z organizacją konferencji pozostaję do Państwa dyspozycji.

 Z poważaniem:

 Dr hab., prof. UWr Tomasz Głowiński

Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji "Anatomia kryzysu"

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej do uczestnictwa w V międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych pt. Anatomia kryzysu. Konferencja odbędzie się w dniach 28-29.06.2021 na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej jest jednym z patronów konferencji. 

Szczegółowe informacje są dostępne po kliknięciu na link: Informacje organizacyjne konferencja Anatomia kryzysu