Wręczenie nagrody im. F. Bujaka

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, Prezes Zarządu PTHG prof. dr hab. Paweł Grata wręczył dr. Andrzejowi Pieczewskiemu Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2018-2019. Panu Doktorowi gratulując życzymy wielu sukcesów.

 

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 11 czerwca 2021 r. (piątek) o godzinie 17.00 w Villa Sobótka w Sobótce.
 
Jeśli nie zostanie osiągnięte quorum, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu, dnia 11 czerwca 2021 r. (piątek) o godzinie 17.30.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.
3. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie 2019-2021.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
5. Wręczenie Nagrody im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2018-2019.
6. Wybór nowego Prezesa Towarzystwa.
7. Omówienie bieżących prac Towarzystwa i dyskusja nad planami w następnym roku działalności.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zamknięcie obrad.
 
 
W imieniu Zarządu
 
Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej
prof. dr hab. Paweł Grata
 
 

Nagroda im. Franciszka Bujaka edycja 2021 - nominacje

Informujemy, że w tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka na najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej nominowane zostały następujące prace:

  • Agata Barzycka-Paździor, Ojcostwo w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Szkice z dziejów rodziny galicyjskiej, Universitas, Kraków 2019
  • Michał Jacek Jarmuż, Problemy mieszkaniowe w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku w świetle dokumentów osobistych, IH PAN, Warszawa 2020.
  • Tomasz Wiślicz, Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim połowie XVIII w., Uniwersitas, Kraków 2020.
 
 

 

 

Konferencja "Gospodarka w mikroskali. Polacy i ziemie polskie w dekadzie dwóch totalitaryzmów 1939-1949”

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego zaprasza do udziału w konferencji „Gospodarka w mikroskali. Polacy i ziemie polskie w dekadzie dwóch totalitaryzmów 1939-1949”, która odbędzie się 16 listopada 2021 r. Organizatorzy na zgłoszenia czekają do 31 maja br.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://instytutpileckiego.pl/pl/wydarzenia/gospodarka-w-mikroskali-call-for-papers

Dnia 7 kwietnia 2021 roku zmarł prof. dr hab. Edward Włodarczyk

Edward Włodarczyk był historykiem, profesorem nauk humanistycznych, specjalistą z zakresu historii gospodarczej i społecznej XIX i XX wieku. Szczególnie bliskie były mu dzieje Pomorza. Urodził się 5 października 1946 roku.
 
Profesor w 1969 roku ukończył studia na kierunku historia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1977 został doktorem nauk humanistycznych. Przedstawił wówczas do oceny monografię pt. Wielki przemysł Szczecina w latach 1850–1914. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych uzyskał w 1989 roku. Podstawą przewodu była monografia pt. Rozwój gospodarczy miast pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808–1914. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych Edward Włodarczyk otrzymał 12 lipca 1999. 
 
Profesor Edward Włodarczyk od chwili ukończenia studiów był związany zawodowo ze Szczecinem. Pierwszą pracę podjął w Pracowni Historii Pomorza Zachodniego Instytutu Historii PAN. Z Uniwersytetem Szczecińskim związał się w 1992 roku. Pracował w Zakładzie Historii Nowożytnej XVI–XVIII wieku. W latach 1996 - 2002 był Dziekanem Wydziału Humanistycznego. Zaszczytną funkcję Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego pełnił przez dwie kadencje, w latach 2012 – 2020.
 
Profesor uczestniczył w naukowych spotkaniach historyków gospodarczych pod nazwą Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą. Był życzliwym człowiekiem i wspaniałym nauczycielem. Takim zapamiętają go uczestnicy Wrocławskich Spotkań.