O Towarzystwie

Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej (Polish Association of Economic History) –stowarzyszenie skupiające badaczy historii gospodarczej oraz miłośników historii. Jego członkowie za cel stawiają sobie rozwijanie i popularyzowanie wiedzy w zakresie historii gospodarczej, popieranie działań zmierzających do tego celu oraz wytwarzanie atmosfery szacunku do ogólnego i lokalnego dziedzictwa historyczno-gospodarczego.

 

Idea utworzenia PTHG narodziła się podczas konferencji naukowej, organizowanej w ramach V Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą w Dusznikach Zdroju w 2010 r. Prace nad powołaniem stowarzyszenia koordynowali pracownicy Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej. Spośród nich wyłoniony został pierwszy, tymczasowy zarząd stowarzyszenia. Tworzyli go: prof. dr hab. Wojciech Morawski (prezes), mgr Jerzy Łazor (wiceprezes), dr Andrzej Zawistowski (skarbnik), dr Anna Jarosz-Nojszewska (członek), mgr Bartosz Walicki (członek).W maju 2011 w Karpaczu podczas VI Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą odbył się I walny zjazd PTHG, gdzie ukonstytuowały się statutowe władze stowarzyszenia.


Statut Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej - [plik .pdf]