Linki

 

Polscy historycy gospodarczy:

Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Katedra Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Katedra Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Katedra Historii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego
Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego
Katedra Historii Społeczno-Gospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego
Zakład Historii Gospodarczej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zakład Historii Gospodarczej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zakład Historii Gospodarczej i Myśli Ekonomicznej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zakład Historii Gospodarczej w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Historii Społecznej i Gospodarczej XVI-XVIII w. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zakład Historii Najnowszej Polski w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zakład Historii Pomorza i Historii Gospodarczej w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego
Zakład Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Zakład Demografii i Historii Gospodarczej w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zakład Historii Społeczno-Gospodarczej XIX-XX wieku w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze
Zakład Historii Gospodarczej na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Czasopisma:

Studia Historiae Oeconomicae
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych

Historia gospodarcza na świecie:

Economic History Association - stowarzyszenie historyków gospodarczych założone w 1940 r.

Economic History Book Reviews - recenzje nowych książek z historii gospodarczej.

Encyclopedia of Economic and Business History - encyklopedia historii gospodarczej on-line.

Global Economic History Network - międzynarodowa sieć naukowców.

International Economic History Association - założone w 1960 r. międzynarodowe stowarzyszenie historyków gospodarczych z prawie 40 krajów.

Department of Economic History, London School of Economics and Political Science (LSE) at the University of London
Departmento De Historia Económica e Instituciones, Universidad Carlos III de Madrid
Economic and Social History, Faculty of History, Oxford University
Institute of Economic History, School of Business and Economics at the Humboldt-Universitaet zu Berlin
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini"
Quantitative Economic History, Katholieke Universiteit Leuven
The Department of Economic History, Uppsala Universitet

Periodyki:

Business History Review
European Review of Economic History
Explorations in Economic History
Financial History Review
The Journal of Economic History

Archiwa i bazy przydatne do badań nad historią gospodarczą

Inne archiwa państwowe
Bazy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
SEZAM- spis zespołów archiwalnych
IZA-  inwentarze zespołów archiwalnych
PRADZIAD- księgi metrykalne i stanu cywilnego
ELA - ewidencje ludności w archiwaliach

Biblioteki w Warszawie

Biblioteka GUS (Centralna Biblioteka Statystyczna)
Biblioteka Instutytu Historycznego UW
Biblioteka Narodowa
Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
Biblioteka Sejmowa
Biblioteka SGGW
Biblioteka SGH
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW)
Centralna Biblioteka NBP
Główna Biblioteka Komunikacyjna
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie im. Komisji Edukacji Narodowej

Biblioteki w Polsce

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
Biblioteka Uniwersytecka KUL
Biblioteka Uniwerystecka w Poznaniu

Biblioteki na świecie

Die Deutsche Bibliothek
Library of Congress
London School of Economics
Russian State Library
University of California