Zaproszenie do publikacji w czasopiśmie Studia z Polityki Publicznej

Zachęcamy do publikacji w Studiach z Polityki Publicznej (Public Policy Studies). Czasopismo, wydawane przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, zostało objęte programem "Wsparcie czasopism naukowych" i znajduje się na najnowszym wykazie czasopism punktowanych z ekwiwalentem 20 punktów za publikację. Więcej informacji znajduje się na stronie czasopisma: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/
czasopisma/kwartalnik_szpp/Strony/default.aspx