dr hab. Adrianna Merta-Staszczak laureatką nagrody im A. Omelianiuka

Z przyjemnością informujemy że dr hab. Adrianna Merta-Staszczak, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, otrzymała nagrodę im. Anatola Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy !