Wręczenie Nagrody im. Franciszka Bujaka

17 maja 2019 roku w Strzegominach w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej już po raz drugi wręczona została przyznawana przez Towarzystwo Nagroda im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2017-2018. Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej prof. Paweł Grata uhonorował Nagrodą Sergiusza Leończyka za monografię Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Kapituła Nagrody zdecydowała również o przyznaniu wyróżnienia w konkursie, które otrzymała praca Huberta Wilka, Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945-1970. Laureatom serdecznie gratulujemy, podobnie jak i Autorom wszystkich nominowanych do Nagrody książek.