Odszedł dr Marcin Graban (1976-2019)

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż 12 maja br. zmarł dr Marcin Graban, adiunkt w Zakładzie Historii Gospodarczej Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, znakomity wykładowca akademicki, zaangażowany w pracę naukową badacz społeczno-gospodarczych dziejów Stanów Zjednoczonych oraz historii stosunków pracy w XIX i XX wieku. Dr Marcin Graban do ostatnich dni pozostawał także Sekretarzem Redakcji czasopisma „Studia Historiae Oeconomicae”, w której to roli wielu z nas dał się poznać ze znakomitej strony.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 20 maja 2019 roku o godzinie 11.50 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.