ODSZEDŁ PROF. DR HAB. JANUSZ ŻARNOWSKI (1932-2019)

Z głębokim żalem przyjęliśmy smutną wiadomość o śmierci prof. dr hab. Janusza Żarnowskiego, wybitnego historyka specjalizującego się w historii społecznej, byłego Przewodniczącego Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Kierownika Zakładu Historii Europy Środkowej i Wschodniej, a następnie Zakładu Dziejów Społeczeństwa Polskiego w XIX i XX w. w Instytucie Historii PAN.

Pan Profesor był Mentorem, Mistrzem i Nauczycielem wielu adeptów historii społecznej, do końca aktywnym naukowo, wciąż poszukującym odpowiedzi na stawiane przez siebie od dziesięcioleci pytania badawcze i zawsze wspierającym tych, którzy chcieli wraz z nim na nie odpowiadać.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 17 maja 2019 roku w kościele pw. św. Wincentego a Paulo (tzw. drewniany kościół) na Cmentarzu Bródnowskim o godz. 8.40.