Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 17 maja 2019 r. (piątek) o godzinie 18.00 w Villa Sobótka w Sobótce.

Jeśli nie zostanie osiągnięte quorum, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu, dnia 17 maja 2019 r. (piątek) o godzinie 18.30.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu w kadencji 2017-2019.

4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

5. Wybory nowych władz Towarzystwa na kadencję 2019-2023.

7. Omówienie bieżących prac Towarzystwa i dyskusja nad planami w następnym roku działalności.

8. Wolne wnioski i dyskusja.

9. Ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2017-2018.

10. Zamknięcie obrad.

 

 

W imieniu Zarządu

Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

dr hab. Paweł Grata, prof. UR