Nominacje do Nagrody im. Franciszka Bujaka 2019

Informujemy, że w tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka na najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej Członkowie Kapituły Nagrody nominowali do jego drugiego etapu następujące prace:

1. Tomasz Krzemiński, Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości, Instytut Historii PAN, Warszawa 2017
2. Sergiusz Leończyk, Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” Republiki Chakasja, Warszawa 2017
3. Adriana Merta-Staszczak, Niechciane dziedzictwo. Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018
4. Bartosz Ogórek, Niezatarte piętno? Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa, TAiWPN Universitas, Kraków 2018
5. Joachim Popek, Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2018
6. Mateusz Rodak, Pospiltacy, cuwaksi, powrotowcy. Osadzeni w Więzieniu Karnym Warszawa – Mokotów (1918-1939), Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2017
7. Hubert Wilk, Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945-1970, Instytut Historii PAN, Warszawa 2017
8. Andrzej Zawistowski, Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Autorom nominowanych książek serdecznie gratulujemy, wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą w dniach 17-19 maja 2019 roku.