W drodze ku modernizacji - konferencja naukowa

W dniach 4-5.04.2019 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbędzie się konferencja naukowa "W drodze ku niepodległości" realizowana w ramach grantu "W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i Wolni Polacy w XIX-XXI wieku", w którym to projekcie nasze Towarzystwo uczestniczy jako partner projektu.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: http://www.wdrodzekumodernizacji.pl/Programbobrka.pdf