Spotkanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

11 stycznia 2019 roku w gościnnych murach Biblioteki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie zebrał się Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. W trakcie spotkania omówiono najistotniejsze kwestie związane z funkcjonowanie stowarzyszenia. Przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz omówiono zasady polityki finansowej Towarzystwa w roku 2019. Zarząd podjął również decyzję w sprawie organizacji i terminu Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się 17 maja 2019 roku w Sobótce podczas kolejnej edycji Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Podczas posiedzenia omówione zostały realizowane i planowane projekty badawcze oraz zamierzenia konferencyjne związane z historią gospodarczą w Polsce. Zarząd zdecydował także o przyjęciu nowych członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.