Nagroda im. Franciszka Bujaka

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej ogłasza drugą edycję konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2017-2018. Zgodnie z Regulaminem zgłoszenia należy dostarczyć na adres skrytki pocztowej PTHG do 28 lutego 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2019 roku. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce Nagroda im. Franciszka Bujaka.