Systemy walutowe współczesnego świata

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej informuje, że staraniami Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej ukazała się książka pt. "Systemy walutowe współczesnego świata" pod redakcją Jerzego Łazora i Wojciecha Morawskiego.

Publikacja jest poświęcona pamięci zmarłego w 2017 roku prof. Piotra Jachowicza.

Ksiązkę można pobrać pod adresem: https://cor.sgh.waw.pl/bitstream/handle/20.500.12182/584/%C5%81azor%20and%20Morawski%20-%202018%20-%20Systemy%20walutowe%20wsp%C3%B3%C5%82czesnego%20%C5%9Bwiata.pdf?sequence=2&isAllowed=y&fbclid=IwAR19VgpTvtwTNdlvYwiIk2Y847Tx5WBMtA1rsxtI356olwHSEflN_v5SeMU