Kolejna edycja Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą

W imieniu organizatorów XIV edycji Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji pod roboczym tytułem „Edukacja a gospodarka i społeczeństwo w ujęciu historycznym”. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy nadsyłać do 15 listopada 2018 r. wraz z propozycją tematu na adres organizatorów (http://www.wshg.wnhip.uni.wroc.pl/?type=kontakt)  Teksty do przyszłorocznej konferencji będziemy zbierać do końca lutego 2019 r., a sama konferencja odbędzie się w 3 weekend maja (17-19.05.2019) w miejscu o którym organizatorzy powiadomią w osobnej wiadomości.