Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, Villa Sobótka, 19 maja 2017

19 maja 2017 r. w Villa Sobótka w Sobótce odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. W zebraniu przeprowadzonym w II terminie udział wzięło 28 członków PTHG. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej prof. Wojciech Morawski, następnie na przewodniczącą zgromadzenia wybrano prof. Elżbietę Adamczyk, sekretarzem został dr Andrzej Pieczewski.

Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2016 przedstawione przez skarbnika PTHG prof. Grzegorza Miernika i zaaprobowane przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. Następnie Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

Kolejnym punktem programu obrad był wybór władz Stowarzyszenia na kadencję 2017-2019. Prezes Towarzystwa prof. Wojciech Morawski poinformował, że nie będzie kandydował na kolejną kadencję. Prof. Rafał Matera zgłosił kandydaturę prof. Pawła Graty na stanowisko Prezesa, innych kandydatów nie zgłoszono. W głosowaniu tajnym prof. Paweł Grata uzyskał 28 głosów i został wybrany na Prezesa Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej na kadencję 2017-2019.

Następnie przeprowadzono wybory do kolejnych organów statutowych Stowarzyszenia. W skład Zarządu PTHG weszli: prof. Tomasz Głowiński, dr Anna Jarosz-Nojszewska, prof. Sławomir Kamosiński, prof. Cecylia Leszczyńska, prof. Rafał Matera oraz prof. Grzegorz Mienik. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali dr Aleksandra Arkusz, dr Dawid Keller oraz dr Kamil Kowalski, zaś w skład Sądu Koleżeńskiego weszli prof. Piotr Franaszek, prof. Wojciech Morawski i dr Adriana Merta-Staszczak.

Na zakończenie zgromadzenia nowy Prezes prof. Paweł Grata krótko przedstawił swoje zamierzenia na dalszą działalność Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.