Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 19 maja 2017 r. (piątek) o godzinie 19.00 w sali konferencyjnej Pensjonatu „Villa Sobótka”, ul. Wrocławska 50 w Strzegomianach.

Jeśli nie zostanie osiągnięte quorum, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu, dnia 19 maja 2014 r. (piątek) o godzinie 19.30.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.
3. Sprawozdanie z prac Zarządu za lata 2015-2017.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za lata 2015-2017.
5. Wybór nowych władz PTHG na kadencję 2017-2019.
6. Omówienie tegorocznych projektów PTHG.
7. Dyskusja nad planami PTHG w następnym roku działalności.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zamknięcie obrad.

 

W imieniu Zarządu 

Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej
prof. dr hab. Wojciech Morawski