Konferencja "Rola kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich", Drohiczyn 29-30 września 2016 r.

 

Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Rola kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich”, która odbędzie się w Drohiczynie w dniach 29-30 września 2016 r.

 

Program konferencji:

 

Czwartek 29 września 2016 r.

od godz. 10.00 ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW

12.00–14.00  SESJA I (PLENARNA) - INAUGURACJA KONFERENCJI
(Sala Wschodnia)

Otwarcie konferencji - JM Prorektor UŁ Paweł Starosta
oraz
Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ Rafał Matera

Janusz Skodlarski (Uniwersytet Łódzki)
„Stosunek judaizmu, chrześcijaństwa i islamu do działalności gospodarczej”

Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
„Problem lichwy w doktrynie trzech wielkich religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu”

Janusz Myszczyszyn (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
„Wpływ religii i kościoła na rozwój gospodarczy w kontekście poglądów Maxa Webera” 

Rafał Matera (Uniwersytet Łódzki)
Rola religii w życiu gospodarczym. Podejście nowomilenijne Deepaka Lala, Alana Beattie’ego, Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona

14.00–15.00 OBIAD

15.00–16.30 SESJE PARALELNE II A i II B

SESJA II A (Sala Wschodnia)

Iwona Kawalla (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
„Kościół katolicki a bojkot ekonomiczny Żydów w latach trzydziestych XX wieku”

Mirosław Kłusek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
„Metodologia badań strat wojennych w dziełach sztuki poniesionych przez Kościół katolicki w Polsce podczas II wojny światowej”

Krzysztof Popiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
„Pochodzenie wyznaniowe i społeczne studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 1811–1914”

SESJA II B (Sala Zachodnia)

Paweł Grata, (Uniwersytet Rzeszowski)
„Miejsce wyznań religijnych w polityce budżetowej Drugiej Rzeczpospolitej”

Jacek Luszniewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
„Od kapitalizmu do korporacjonizmu. Koncepcje katolicyzmu społecznego Drugiej Rzeczpospolitej”

Aldona Podolska-Meducka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
„Dobra pounickie po 1918 r.”

16.30–17.00 PRZERWA KAWOWA

17.00–18.30 SESJE PARALELNE III A i III B

SESJA III A (Sala Wschodnia)

Anna Kowalska-Pietrzak (Uniwersytet Łódzki)
„Gospodarcza rola zakonów na ziemiach średniowiecznej Polski - zarys problematyki”

Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński)
„Gospodarcze aspekty działalności klasztoru benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem”

Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku)
„Strategie zarządzania kluczami dóbr w majątku arcybiskupów gnieźnieńskich w XVI wieku”

SESJA III B (Sala Zachodnia)

Krzysztof Broński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
„Rola kościoła katolickiego w rozwoju gospodarczym Galicji w okresie autonomii”

Jacek Purchla (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
„Krakowska monachomachia przełomu XIX i XX wieku. Rola zgromadzeń zakonnych w rozwoju miasta”

Andrzej Laskowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
„Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty boomu w zakresie budownictwa sakralnego w Galicji na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie diecezji tarnowskiej”

Sylwia Straszak-Chandoha (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Adriana Merta-Staszczak (Politechnika Wrocławska)
„Struktura wyznaniowa i rola kościołów w rozwoju gospodarczym i społecznym na Dolnym Śląsku w latach 1918–1989”

19.30  UROCZYSTA KOLACJA

Piątek 30 września 2016 r.

7.00–10.00 ŚNIADANIE

10.00–11.30 SESJE PARALELNE IV A i IV B

SESJA IV A (Sala Wschodnia)

Elżbieta Słabińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
„Żydowskie i chrześcijańskie kasy bezprocentowego kredytu jako źródła finansowania rzemiosła, drobnego przemysłu i handlu w II RP”

Dominik Flisiak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
„Gospodarcze kwestie związane z funkcjonowaniem Misji Barbikańskiej w Białymstoku”

Marianna Greta (Uniwersytet Łódzki)
„Parafia św. Anny w Łodzi jako przykład gospodarności”

SESJA IV B (Sala Zachodnia)

Marcin Kalinowski (Uniwersytet Łódzki)
„Współczesny wymiar Rerum novarum”

Damian Bębnowski (Uniwersytet Łódzki)
Kategoria ziemi w świetle wybranych tekstów i przemówień Prymasa Tysiąclecia

Józef Duda, „Kościół i ekonomia. Zysk i miłosierdzie.”

11.30–12.00 Przerwa kawowa

12.00–14.00 SESJA V PLENARNA / PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI  (Sala Wschodnia)

Radosław Poniat (Uniwersytet w Białymstoku)
„Czy instytucje religijne mogą kontrolować rynek pracy? Chrześcijanie, Żydzi i służba domowa na ziemiach polskich w epoce nowożytnej”

Sławomir Kamosiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Religijność przedsiębiorcy jako czynnik motywujący go do działania. Przyczynek do badań nad problemem na przykładzie Polski

Jędrzej Chumiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
„Religijność pracowników przemysłu polskiego (1945–1956 )”

14.00–15.00 OBIAD

 

Miejsce obrad – Hotel Drohicki, 17-312 Drohiczyn, Zajęczniki 117