Profesor Wojciech Morawski Dziekanem Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

 

 

Z satysfakcją informujemy, że 9 czerwca br. Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej Profesor Wojciech Morawski został wybrany na Dziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kadencję 2016-2020. Niniejszym w imieniu wszystkich członków Towarzystwa składamy Panu Prezesowi serdeczne gratulacje.

Równocześnie przypominamy, że tej wiosny Dziekanami – Elektami w swych uczelniach wybrani zostali również dwa inni członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Prof. UŁ dr hab. Rafał Matera od września obejmie funkcję Dziekana Wydziału Ekonomicznego-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, natomiast prof. UR dr hab. Paweł Grata będzie w nadchodzącej kadencji pełnił funkcję Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obu nowym Dziekanom również serdecznie gratulujemy.