Walne Zebranie Członków PTHG 2016

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej zaprasza na doroczne Walne Zebranie Członków PTHG.

Zebranie odbędzie się podczas kolejnych Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą w Sobótce, Villa Sobótka,

w dniu 21 maja 2016 roku o godz. 9.15 (pierwszy termin) oraz 9.30 (drugi termin).

 

Plan zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu.

4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

5. Omówienie tegorocznych projektów PTHG.

6. Omówienie proponowanych zmian w Statucie PTHG.

7. Dyskusja nad planami PTHG w następnym roku działalności.

8. Wolne wnioski i dyskusja.

9. Zamknięcie obrad.

 

Serdecznie zapraszam

Wojciech Morawski