Zebranie Zarządu PTHG w Kielcach

21 marca 2016 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Gospodarzem spotkania był prof. Grzegorz Miernik. W trakcie posiedzenia podjęto szereg ważnych dla Towarzystwa spraw. Uczestnicy przedyskutowali propozycje zmian w Statucie, uznając, że kwestia ta zostanie omówiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Następnie Zarząd zajął się sprawą aktualizacji strony internetowej www.pthg.pl przekazując jej administrowanie prof. Pawłowi Gracie. Zdecydowano również o zmianie adresu korespondencyjnego Towarzystwa, wyborze biura rachunkowego zajmującego się księgowością PTHG oraz zmianie banku obsługującego Towarzystwo. Zarząd podjął również decyzję o zgodnym ze Statutem uregulowaniu sprawy członkowstwa w Towarzystwie, a także zapoznał się i przyjął bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe za rok 2015. Zarząd zdecydował też, że kolejne spotkanie po Walnym Zgromadzeniu odbędzie się w końcu września 2016 roku w Drohiczynie. W ostatniej części posiedzenia szczegółowo przedyskutowano sprawę przygotowania Nagrody im. Franciszka Bujaka, która ma być  przyznawana przez Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej za publikacje z zakresu historii gospodarczej i społecznej.