6. EDYCJA NAGRODY IM. FRANCISZKA BUJAKA

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej ogłasza szóstą edycję konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2021 oraz 2022.
Zgodnie z Regulaminem zgłoszenia należy dostarczyć na adres skrytki pocztowej PTHG do 15 lutego 2022 roku (POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORII GOSPODARCZEJ, skrytka pocztowa 815, 00-950 Warszawa 1). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2023 roku.
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce Nagroda im. Franciszka Bujaka na stronie PTHG
Decyzją Zarządu PTHG od bieżącego roku w regulaminie konkursu wprowadzono zmianę w § 2 pkt. 6 zgodnie z którą „Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie 1 egzemplarza zgłaszanej publikacji”, a nie jak było do tej pory 3 egzemplarzy. Pozostałe warunki, czyli konieczność dostarczenia pliku pdf zawierającego jej wersję elektroniczną ( na płycie CD lub Pendrive) oraz formularza zgłoszeniowego uzupełnionego o zgodę autora książki pozostają bez zmian. 

Zapraszamy do udziału w konkursie!