Medal PTHG - prof. Zbigniew Kwaśny

Wybitny wrocławski historyk gospodarczy prof. Zbigniew Kwaśny, wieloletni kierownik Zakładu Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki na Uniwersytecie Wrocławskim został wyróżniony honorowym medalem Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Medal wręczył prezes towarzystwa.