Nagroda im. Franciszka Bujaka 5 edycja - wyniki

Kapituła 5 edycji konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka organizowanego przez Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej przyznała Nagrodę za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2020 – 2021 Jakubowi Kujawie (UAM) za pracę „Przestrzeń miasta w gospodarce socjalistycznej. Industrializacja i budownictwo mieszkaniowe w latach 1950-1980”. Ze względu na bardzo wysoki i wyrównany poziom tegorocznego Konkursu Kapituła przyznała również dwa wyróżnienia: Piotrwi Łozowskiemu (UwB) za  pracę „Dom i kredyt. Rynki obrotu pieniężnego i nieruchomościami w Warszawie okresu XV i początków XVI wieku” i Bartoszowi Dziewanowskiemu-Stefańczykowi (IH PAN) za pracę „Pieniądz w służbie króla i Rzeczypospolitej. Polityka monetarna w dyskursie sejmowym w latach 1658-1668”. Laureatom serdecznie gratulujemy!