Zaproszenie na walne zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 13 maja 2022 r. (piątek) o godzinie 18.45 w Villa Sobótka w Sobótce.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia – Uchwała nr 1.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie 2021-2022.

4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

5. Udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa – Uchwała numer 2

6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa – Uchwała numer 3

7. Wręczenie Nagrody im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowanej w latach 2019-2020.

6. Wybory uzupełniające do Zarządu Towarzystwa – Uchwała numer 4

7. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa – Uchwała numer 5

8. Omówienie bieżących prac Towarzystwa i dyskusja nad planami w następnym roku działalności.

9. Wolne wnioski i dyskusja.

10. Zamknięcie obrad.

 

 Jeśli o godzinie 18.45 nie zostanie osiągnięte quorum zgodnie z § 19 p. 3 Statutu Towarzystwa, zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu, dnia 13 maja 2022 r. (piątek) o godzinie 19.15.

 

W imieniu Zarządu

Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki