Prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka

Ze smutkiem informujemy, że 24 lutego 2022 r. zmarł prof. Zygmunt Woźniczka, wybitny historyk specjalizujący się w historii Górnego Śląska, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.

 

Profesor Zygmunt Woźniczka, urodził się w 1954 r. w Sosnowcu. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim. W roku 1984 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, w roku 2001 stopień doktora habilitowanego, a w 2021 r. tytuł profesora nauk humanistycznych. Obszarem jego zainteresowań naukowych było polskie podziemie niepodległościowe po 1945, emigracja polska w Londynie oraz szczególnie mu bliskie problemy historii i kultury Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Od 1976 roku był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2002–2005 był zastępcą dyrektora, a następnie pracownikiem Instytutu Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym UŚ. Od roku 2005 kierownikiem Katedry Badania Najnowszych Dziejów Górnego Śląska. Pracował również w Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Krakowie i w Wyższej Szkole Humanistycznej w Katowicach.

Ponadto Profesor Zygmunt Woźniczka był członkiem Komisji Historycznej PAN – Oddział w Katowicach (od 2011), członkiem Rady Stacji Naukowej PAU w Katowicach (od 2013), przewodniczącym Komisji Historii Śląska PAU, członkiem Rady Naukowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz od 2020 r. dyrektorem Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.

Wypromował siedmiu doktorów. Jest autorem ponad stu publikacji naukowych z zakresu historii współczesnej Polski, wśród których na szczególna uwagę zasługują: Z Górnego Śląska do sowieckich łagrów, (Katowice 1996); III wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944–1953 (Katowice 1999); Katowice – Stalinogród – Katowice; z dziejów miasta 1948–1956 (Katowice 2009); Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku (Katowice 2010); Katowice 1945–1950 pierwsze powojenne lata: polityka społeczeństwo kultura (Katowice 2019).

 

Cześć jego pamięci!