5. EDYCJA NAGRODY IM. FRANCISZKA BUJAKA

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej ogłasza piątą edycję konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2020 oraz 2021.
Zgodnie z Regulaminem zgłoszenia należy dostarczyć na adres skrytki pocztowej PTHG do 15 lutego 2022 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2022 roku.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce Nagroda im. Franciszka Bujaka na stronie PTHG

http://www.pthg.com.pl/index.php/nagroda-im-franciszka-bujaka

Jednocześnie Zarząd PTHG informuje, że ze względu na sytuację pandemiczną konkurs na Nagrodę za rok 2021 zostanie rozstrzygnięty w terminie późniejszym, a Nagroda wręczona w maju 2022. Przepraszamy autorów nominowanych książek za wynikające z przyczyn niezależnych od organizatorów opóźnienie.