Dr hab. Tadeusz Janicki, prof. UAM nowym prezesem PTHG

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej w związku z rezygnacją prof. dr hab. Pawła Graty z funkcji Prezesa Zarządu, członkowie Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej wybrali dr hab. Tadeusza Janickiego, prof. UAM na nowego Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.

Dr hab.Tadeusz Janicki, prof. UAM, jest historykiem gospodarczym reprezentującym ośrodek poznański,  od 2017 roku kieruje Zakładem Historii Gospodarczej Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Panu Profesorowi gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów.