Wręczenie nagrody im. F. Bujaka

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, Prezes Zarządu PTHG prof. dr hab. Paweł Grata wręczył dr. Andrzejowi Pieczewskiemu Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2018-2019. Panu Doktorowi gratulując życzymy wielu sukcesów.