Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 11 czerwca 2021 r. (piątek) o godzinie 17.00 w Villa Sobótka w Sobótce.
 
Jeśli nie zostanie osiągnięte quorum, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu, dnia 11 czerwca 2021 r. (piątek) o godzinie 17.30.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.
3. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie 2019-2021.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
5. Wręczenie Nagrody im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2018-2019.
6. Wybór nowego Prezesa Towarzystwa.
7. Omówienie bieżących prac Towarzystwa i dyskusja nad planami w następnym roku działalności.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zamknięcie obrad.
 
 
W imieniu Zarządu
 
Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej
prof. dr hab. Paweł Grata