Nagroda im. Franciszka Bujaka edycja 2021 - nominacje

Informujemy, że w tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka na najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej nominowane zostały następujące prace:

  • Agata Barzycka-Paździor, Ojcostwo w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Szkice z dziejów rodziny galicyjskiej, Universitas, Kraków 2019
  • Michał Jacek Jarmuż, Problemy mieszkaniowe w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku w świetle dokumentów osobistych, IH PAN, Warszawa 2020.
  • Tomasz Wiślicz, Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim połowie XVIII w., Uniwersitas, Kraków 2020.