Dnia 7 kwietnia 2021 roku zmarł prof. dr hab. Edward Włodarczyk

Edward Włodarczyk był historykiem, profesorem nauk humanistycznych, specjalistą z zakresu historii gospodarczej i społecznej XIX i XX wieku. Szczególnie bliskie były mu dzieje Pomorza. Urodził się 5 października 1946 roku.
 
Profesor w 1969 roku ukończył studia na kierunku historia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1977 został doktorem nauk humanistycznych. Przedstawił wówczas do oceny monografię pt. Wielki przemysł Szczecina w latach 1850–1914. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych uzyskał w 1989 roku. Podstawą przewodu była monografia pt. Rozwój gospodarczy miast pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808–1914. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych Edward Włodarczyk otrzymał 12 lipca 1999. 
 
Profesor Edward Włodarczyk od chwili ukończenia studiów był związany zawodowo ze Szczecinem. Pierwszą pracę podjął w Pracowni Historii Pomorza Zachodniego Instytutu Historii PAN. Z Uniwersytetem Szczecińskim związał się w 1992 roku. Pracował w Zakładzie Historii Nowożytnej XVI–XVIII wieku. W latach 1996 - 2002 był Dziekanem Wydziału Humanistycznego. Zaszczytną funkcję Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego pełnił przez dwie kadencje, w latach 2012 – 2020.
 
Profesor uczestniczył w naukowych spotkaniach historyków gospodarczych pod nazwą Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą. Był życzliwym człowiekiem i wspaniałym nauczycielem. Takim zapamiętają go uczestnicy Wrocławskich Spotkań.