Zaproszenie do publikacji Studia Historiae Oeconomicae vol. 39

Redakcja Studia Historiae Oeconomicae zaprasza do zgłaszania artykułów do kolejnego 39 numeru SHO poświęconego sukcesom i porażkom w życiu gospodarczym. Call of Papers jest do pobrania po kliknięciu na CfP Studia Histariae Oeconomicale vol 39