Nagroda im. Franciszka Bujaka - nominacje

Informujemy, że w tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka na najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej Członkowie Kapituły Nagrody nominowali do  drugiego etapu następujące prace: 

 
1. Maria Cieśla, Kupcy, arendarze i rzemieślnicy. Różnorodność zawodowa Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w., Instytut Historii PAN, Warszawa 2018
2. Mariusz Kulik, Armia rosyjska w Królestwie Polskim w latach 1815-1856, Instytut Historii PAN, Warszawa 2019
3. Jerzy Kochanowski, „Wolne Miasto” Zakopane 1956-1970, Znak Horyzont, Kraków 2019
4. Edyta Majcher-Ociesa, Interwencjonizm państwowy w przemyśle Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1930-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2019
5. Andrzej Pieczewski, Samodzierżawie a rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego w ujęciu Jana Gottlieba Blocha, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019
6. Piotr Rachwał, Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019
7. Mateusz Wyżga, Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2019
8. Andrzej Zawistowski, Stacja Plac Dzierżyńskiego, czyli metro, którego Warszawa nie zobaczyła. Budowa warszawskiej kolei podziemnej w latach 50. XX wieku, Trzecia Strona, Warszawa 2019